1 / 5
1. Snadno si uvědomuji, když se někdo chce zapojit do konverzace.
2. Opravdu rád se starám o ostatní.
3. Ve společnosti lidí často nevím, co dělat nebo jak se chovat.
4. Lidé mi často říkají, že během diskuzí jsem příliš tvrdohlavý.
5. Když se setkávám s přáteli, neobávám se příliš, pokud nesplním čas schůzky.
6. Považuji vztahy s přáteli nebo mezi lidmi za příliš složité, takže se o tyto problémy nesnažím příliš zajímat.
7. Často mám potíže rozpoznat, zda je určité chování nezdvořilé nebo zdvořilé.
8. Když mluvím, často se více soustředím na své myšlenky než na to, co si druhá osoba myslí.