EQ test


Upozornění

Tento test je založen na výzkumu britského profesora psychologie Simona Barona Cohena a amerického profesora psychologie Daniela Golemana. Tento EQ test (Emotional/Empathy Quotient) pro měření emočního koeficientu a schopnosti vcítění se skládá celkem ze 40 otázek. U každé otázky stačí zaškrtnout to, co děláte obvykle a co vám přijde přirozené.