1 / 5
1. Jag kan lätt märka när någon vill delta i en konversation.
2. Jag tycker verkligen om att ta hand om andra människor.
3. Jag vet ofta inte vad jag ska göra eller hur jag ska bete mig i situationer där jag måste vara med andra människor.
4. Människor säger ofta att jag är för påstridig i diskussioner.
5. När jag träffar vänner bryr jag mig inte mycket om att passa tiden för mötet.
6. Jag tycker att vänskaps- och mellanmänskliga relationer är så svåra att jag försöker undvika att bry mig om sådana problem.
7. Jag har ofta svårt att avgöra om ett beteende är oartigt eller artigt.
8. När jag pratar med någon fokuserar jag ofta mer på mina egna tankar än på vad den andra personen tänker.