1 / 5
1. Jag lägger enkelt märke till när någon vill få komma in i ett samtal.
2. Jag trivs verkligen med att ta hand om andra människor.
3. Jag vet ofta inte hur jag ska agera i sociala situationer.
4. Folk påstår ofta att jag är för påstridig eller bestämd i diskussioner.
5. Det besvärar mig inte så mycket om jag blir sen till att träffa en vän.
6. Jag uppfattar vänskaper och mellanmänskliga relationer som så svårnavigerade att jag undviker att fokusera på dem.
7. Jag har ofta svårt att bedöma huruvida ett visst agerande är olämpligt eller artigt.
8. I konversationer fokuserar jag oftast mer på mina egna tankar än på att lyssna på vad den andra personen säger.