EQ-Test


Vänligen Observera

Detta test har sin vetenskapliga grund i forskning utförd av den brittiska psykologiprofessorn Simon Baron-Cohen och den amerikanska psykologiprofessorn Daniel Goleman. EQ-testet (test av Empati-/Emotionell kvot) är utformat för att mäta emotionell intelligens och empatisk förmåga. Testet består av 40 frågor. För varje fråga väljer du det alternativ som känns mest naturligt för dig.