EQ-test


Observera

Detta test är baserat på forskning av den brittiske psykologiprofessorn Simon Baron-Cohen och den amerikanske psykologiprofessorn Daniel Goleman. EQ-testet (Emotional/Empathy Quotient) är utformat för att mäta emotionell och empatisk intelligens och består av totalt 40 frågor. För varje fråga bör du markera det alternativ som bäst beskriver ditt vanliga beteende.