1 / 5
1. ฉันสามารถรู้ว่าใครอยากเข้าร่วมการสนทนาได้ง่าย
2. ฉันชอบเอาใจใส่คนอื่นจริงๆ
3. ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอะไรและอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจัดการกับคนอื่น
4. คนบ่อยครั้งบอกว่าฉันมีความเห็นตัวเองเกินไปในการสนทนา
5. เมื่อฉันนัดเพื่อน ถ้าเวลาไม่ตรงกันฉันก็ไม่ค่อยกังวล
6. ฉันคิดว่ามีความยากในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ จนตั้งใจไม่ได้สนใจปัญหาเหล่านั้น
7. ฉันมักจะลำบากในการตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดคือความหยาบคายหรือสุภาพ
8. เมื่อคุยกับคนอื่น ฉันมักจะเน้นความคิดของตัวเองมากกว่าสนใจความคิดของคู่สนทนา