1 / 5
1. ฉันสามารถบอกได้ง่ายๆ ว่าคนอยากเข้าร่วมสนทนา
2. ฉันสนุกกับการดูแลคนอื่น
3. ฉันมักจะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรหรือทําอย่างไรในสถานการณ์ทางสังคม
4. ผู้คนมักบอกฉันว่าฉันกล้าแสดงออกมากเกินไปในระหว่างการอภิปราย
5. ฉันไม่ต้องกังวลมากเกินไปหากฉันไม่สามารถนัดหมายกับเพื่อนได้ตรงเวลา
6. ฉันพบว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องยากมากจนฉันพยายามไม่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นดังกล่าว
7. ฉันมักจะมีปัญหาในการพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นหยาบคายหรือสุภาพ
8. ในระหว่างการสนทนาฉันมักจะมุ่งเน้นไปที่ความคิดของตัวเองมากกว่าให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นพูด