Τεστ EQ


Προειδοποίηση

Το τεστ βασίζεται στις έρευνες του βρετανού καθηγητή ψυχολογίας Simon Baron-Cohen και του αμερικανού καθηγητή ψυχολογίας Daniel Goleman. Το τεστ EQ (Emotional/Empathy Quotient) για τη μέτρηση του συναισθηματικού δείκτη και του δείκτη εμπάθειας αποτελείται από 40 ερωτήσεις. Επιλέξτε αυτό που συνηθίζετε να κάνετε άνετα και κατά συνήθεια σε κάθε ερώτηση.