EQ test


Märkus

See test põhineb Suurbritannia psühholoogiaprofessori Simon Baron-coheni ja Ameerika Ühendriikide psühholoogiaprofessori Daniel Golemani uuringutel. EQ (Emotsionaalne/Empaatia Kvoot) test, mis mõõdab emotsionaalset intelligentsust ja empaatiat, koosneb 40 küsimusest. Iga küsimuse jaoks märkige lihtsalt see, mida te tavaliselt mugavalt ja harjumuspäraselt teete.