Ujian EQ


Notis

Soalan dan jawapan dalam ujian ini adalah berdasarkan kajian oleh Profesor Psikologi Simon Baron-cohen dari UK dan Profesor Psikologi Daniel Goleman dari Amerika Syarikat. Ujian EQ (Emotional/Empathy Quotient) ini adalah untuk mengukur kecerdasan emosi dan empati, dan terdiri daripada 40 soalan. Anda hanya perlu menyemak apa yang anda lakukan secara rutin dan biasa untuk setiap soalan.