EQ-test


Merknader

Denne testen er basert på forskning av den britiske psykologiprofessoren Simon Baron-Cohen og den amerikanske psykologiprofessoren Daniel Goleman. Denne EQ (Emotional / Empathy Quotient) testen er designet for å måle følelsesmessig intelligens og empatisk intelligens, og består av totalt 40 spørsmål. Du trenger bare å merke av for det du vanligvis gjør komfortabelt og automatisk i hvert spørsmål.