EQ Testi


Uyarılar

Bu test, İngiliz psikoloji profesörü Simon Baron-Cohen ve Amerikalı psikoloji profesörü Daniel Goleman'ın araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Bu EQ (Emotional/Empathy Quotient) testi, duygusal zeka ve empati seviyesini ölçmek için toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Tüm sorularda genellikle rahat ve alışkanlık halinde yaptığınız şeyi işaretlemeniz yeterlidir.